Detail analyse met historisch meterwaarden

Voor het maken van een detail analyse dienen wij u meterdata op te vragen bij de netbeheerder en dient u een digitaal mandaat te ondertekenen dat Yuso toegang heeft tot de meetgegevens. We ontvangen de meter-data in de meeste gevallen 1 dag na aanvragen bij de netbeheerder. Wij bezorgen u de analyse zodra we deze data hebben kunnen verwerken.